Verkeerslawaai

Geluidgevoelige bestemmingen liggen veelal dicht bij drukke wegen en spoorlijnen. Ter bescherming van omwonenden tegen wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai staan in de Wet geluidhinder eisen die aangeven in hoeverre de omgeving belast mag worden door het verkeersgeluid.

Wanneer verwacht wordt dat de geluidbelasting op de gevel hoger is, kan een geluidonderzoek verlangd worden om te bepalen of maatregelen noodzakelijk zijn.

Dit akoestisch onderzoek bestaat uit:

  • Inventarisatie van de (rail)verkeersintensiteiten of industrielawaai;
  • Door het inrichten van een rekenmodel berekenen van de geluidbelasting op de gevel;
  • Adviseren van de maatregelen die genomen dienen te worden, zoals verbeteringen het toepassen van een stil wegdek, plaatsen van een geluidscherm of verbeteringen aan de geluidwering van de gevels.
  Offerte aanvragen

Contact

Akoestisch Adviesburo Van Lienden
Korenbloemlaan 64
4341 JB Arnemuiden
 
0118-566056
06 44 23 09 55
info@lienden-akoestiek.nl
Offerte aanvragen