Geluidwering gevels

Bij de bouw van een woning of andere gebouwen moet worden voldaan aan het Bouwbesluit. Er gelden voor geluidgevoelige bestemmingen zoals woningen, kinderdagverblijven, scholen en gezondheidszorg eisen aan de geluidwering van de gevels.

Zo wordt in het Bouwbesluit gesteld dat de minimale geluidwering van een woning 20 dB hoort te zijn ter bescherming van het binnengeluidniveau. In een verblijfsruimte van een woning is het binnengeluidniveau ten hoogste 35 dB ten gevolge van het geluid van weg- en railverkeerslawaai en industrielawaai.

Wanneer van industrie- of verkeerslawaai de berekende geluidbelasting hoger is dan 53 dB, voldoet mogelijk het binnengeluidniveau niet aan de geluideisen uit het Bouwbesluit. Er zal dan een aanvullend geluidonderzoek moeten worden verricht naar de prestaties van de geluidwering van de gevels. Aan de hand van bouwtekeningen kunnen wij door middel van rekensoftware maatregelen adviseren om het geluid dat van buiten naar binnen treedt te reduceren.

Dit betekent ook dat vooraf al kan worden ingegrepen om veel kosten en overlast te besparen.

  Offerte aanvragen

Contact

Akoestisch Adviesburo Van Lienden
Korenbloemlaan 64
4341 JB Arnemuiden
 
0118-566056
06 44 23 09 55
info@lienden-akoestiek.nl
Offerte aanvragen