Industrielawaai

Wilt u een bedrijf gaan opstarten of uitbreiden? Regelmatig zal een omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd of melding gedaan worden volgens het Activiteitenbesluit.

Het is mogelijk dat het bevoegd gezag een akoestisch onderzoek verlangt om inzicht te krijgen hoeveel geluid er wordt geproduceerd naar de omgeving. Industriële bedrijven maar zeker ook horeca-inrichtingen en agrarische bedrijven kunnen geluid produceren wat geluidhinder kan veroorzaken.

In hoofdlijnen bestaat een akoestisch onderzoek uit:

  • Inventarisatie van de geluidproducerende bronnen en activiteiten;
    Hierbij wordt, bij bestaande bedrijven, een bezoek aan het bedrijf en met de opdrachtgever de representatieve bedrijfssituatie besproken, waarna geluidmetingen worden verricht naar de geluidbronnen.
  • Geluidoverdrachtsberekening van de bedrijfsinrichting naar de geluidgevoelige bestemmingen;
    Voor de overdrachtberekeningen wordt een akoestisch rekenmodel ingericht van de bedrijfsinrichting en de omgeving.
  • Toetsing aan de geldende geluideisen;

Bij overschrijding van de geluidnormen zullen in overleg maatregelen geadviseerd worden.

Deze maatregelen lopen uiteen van het treffen van geluid-reducerende bronmaatregelen, (zoals stillere machines of geluiddempers), of het aanpassen van de bedrijfsprocessen (onder andere bedrijfstijden en bedrijfsduur). Maar ook kunnen oplossingen gezocht worden in maatregelen in de geluidoverdracht. Hierbij kan gedacht worden aan isolatie van het bedrijfsgebouw of het plaatsen van geluidschermen.

Bij het adviseren van maatregelen wordt altijd rekening gehouden met de haalbaarheid, zowel  in financieel als praktisch opzicht.

  Offerte aanvragen

Contact

Akoestisch Adviesburo Van Lienden
Korenbloemlaan 64
4341 JB Arnemuiden
 
0118-566056
06 44 23 09 55
info@lienden-akoestiek.nl
Offerte aanvragen