Horeca

Als een horeca-inrichting wordt opgestart, verbouwd of de bedrijfsvoering verandert, zal er een melding gedaan moeten worden bij de gemeente. Hierbij wordt onder andere aangegeven welke geluid-producerende activiteiten plaatsvinden. Als verwacht wordt dat geluidoverlast kan ontstaan door de activiteiten, zal de gemeente bij deze melding een akoestisch onderzoek verlangen.

Dat is in ieder geval als, mede op basis van de aard van het bedrijf, aannemelijk is dat in enig vertrek van het bedrijf het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door muziek meer bedraagt dan:

  • 70 dB(A), als dit vertrek in- of aanpandig is gelegen met geluidgevoelige gebouwen of
  • 80 dB(A), als dit vertrek niet in- of aanpandig is gelegen met geluidgevoelige gebouwen.
  • Of in de buitenlucht of op een open terrein van de inrichting muziek ten gehore zal worden gebracht.

Akoestisch Adviesburo Van Lienden zal voor een akoestisch onderzoek doorgaans ter plaatse de bedrijfssituatie doornemen en geluid(isolatie)metingen verrichten. Aan de hand van de representatieve bedrijfssituatie en de berekende isolatiewaarden wordt berekend wat de geluidproductie mag zijn om de geluidnormen niet te overschrijden. Eventueel kunnen maatregelen geadviseerd worden om alsnog aan de normen te kunnen voldoen.

De geluidnormen zoals vastgelegd in de Wet Milieubeheer dienen omwonenden te beschermen tegen geluid afkomstig uit nabij gelegen horeca-inrichtingen. Het is echter mogelijk dat de geluidnormen worden overschreden, waardoor toch overlast ontstaat voor omwonenden. Ervaart u overlast van een nabij gelegen inrichting, dan kan door ons een onderzoek uitgevoerd worden om inzichtelijk te maken of de grenswaarden worden overschreden.

  Offerte aanvragen

Contact

Akoestisch Adviesburo Van Lienden
Korenbloemlaan 64
4341 JB Arnemuiden
 
0118-566056
06 44 23 09 55
info@lienden-akoestiek.nl
Offerte aanvragen