Akoestisch Adviesburo Van Lienden


Onafhankelijk adviesbureau op het gebied van
lawaaibeheersing, akoestiek
en trillingen.


De bedrijfskolom van Akoestisch Adviesburo Van Lienden bestaat uit het uitvoeren van akoestische onderzoeken op de volgende werkgebieden:
  • industrie-, sloop- en bouwgeluid
  • wegverkeer- (en spoorweg)geluid
  • bouwakoestiek
  • ruimteakoestiek en
  • trillingsonderzoek

Zowel bij geluidoverlast als bij bouw- en ruimte akoestiek hanteren wij verschillende methodes. Meer hier over op onze dienstenpagina. Voor direct contact of aanvraag voor een akoestisch onderzoek verwijzen wij u door naar onze contactpagina.


Sinds 1990 heeft ons bureau op dit gebied voor vele bedrijven in de regio Zuidwest Nederland akoestische onderzoeken uitgevoerd.

Voor een breed scala aan opdrachtgevers waaronder o.a. industriële-, bouw en mkb-bedrijven, architectenbureaus en horecabedrijven, projectontwikkelaars, en gemeentelijke- en provinciale overheidsinstanties verzorgen wij geluidsmetingen, -berekeningen en geven wij adviezen. Dit alles tegen een sterk concurrerende prijs.

Voor het opnemen van geluidsniveaus beschikt ons bureau over de meest moderne meetapparatuur en voor het ver- werken van meetgegevens beschikken wij over geavan-ceerde software. Elk akoestisch onderzoek wordt samengevat in een gedetailleerd rapport, dat voldoet aan de richtlijnen van de controlerende- en vergunningverlenende instanties.